PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Arşiv

Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemize; 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönetmeliği" ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” ve İGÜ Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerindeki aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere Öğretim Elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  


İlan Duyuru Tarihi: 02.03.2020 Pazartesi

Resmi Gazete Sayı : 31056

Resmi gazetedeki ilana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/03/20200302-4-10.pdf

EKLER
1-YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği 
2-PROF. -DOÇ. Başvuru Dilekçesi Örneği 
3-Dr. Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi Örneği 
4-Öğr. Gör.-Arş. Gör. Başvuru Dilekçesi Örneği  

2 Mart 2020 Pazartesi