PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Arşiv

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemize; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” deki aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

İlan Duyuru Tarihi: 28.01.2020

Resmi gazetedeki ilana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/01/20200128-4-9.pdf

EKLER
1- Arş. Gör. Başvuru Dilekçesi Örneği 
2- YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği 
28 Ocak 2020 Salı