PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alım İlan

Arşiv

Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Üniversitemize; 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Yönetmeliği" ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” deki aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere Öğretim Elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  


İlan Duyuru Tarihi: 03.02.2020

Resmi gazetedeki ilana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/02/20200203-4-3.pdf
 
EKLER
1-
PROF. -DOÇ. Başvuru Dilekçesi Örneği 
2-Dr. Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi Örneği 
3-Öğr. Gör.-Arş. Gör. Başvuru Dilekçesi Örneği 
4-YÖK Formatlı Özgeçmiş Örneği 

3 Şubat 2020 Pazartesi