PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Personel Daire Başkanlığı'nda 2019 yılında gerçekleşen iş ve işlemler ile ilgili faaliyet raporumuz yayımlanmıştır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu;

Değişen kurumsal yönetim şekilleri çerçevesinde ele almış olduğumuz, Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin işe başlangıcından işten ayrılışına kadar olan tüm süreçleri, kalite standartları ve çağdaş yönetim yaklaşımları doğrultusunda insan kaynağının daha etkin kullanılabilirliğini görmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda ortaya çıkan faaliyet raporumuz yayımlanmıştır.

IGU-PDB 2019 Yılı Faaliyet Raporu 

Düzenleme Tarihi: 08 01 2021