PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı.Değişen kurumsal yönetim şekilleri çerçevesinde ele almış olduğumuz, Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin işe başlangıcından işten ayrılışına kadar olan tüm süreçleri, kalite standartları ve çağdaş yönetim yaklaşımları doğrultusunda insan kaynağının daha etkin kullanılabilirliğini görmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda ortaya çıkan faaliyet raporumuz yayımlanmıştır.


IGU-PDB 2020 Yılı Faaliyet Raporu  

Düzenleme Tarihi: 19 01 2021