PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
4857 Sayılı İş Kanunu


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu


Üniversitelerde Akademik Teşkılat Yönetmeliği


İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri 


Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma YönetmeliğiÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu