PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hızlı değişim sürecinde doğru, verimli, düzenli, uyumlu, koordineli ve bütünleştirici işbirliğine dayalı insan haklarına önem veren çağdaş bir idari yapı oluşturmak ve takım ruhuyla mutlu bir ortam yaratmayı ilke edinmektir.